Megújul a belváros egy része, új fejlesztések Szolnokon

Soron kívüli közgyűléssel kezdődött a hét a városházán, ahol a képviselők hat, fejlesztésekkel kapcsolatos napirendi pontról döntöttek.


A napirendi pont egyhangú elfogadását követően 208 millió forintból – 100 százalékos támogatás mellett - valósulhat meg –„Még több ok, SzolnOK! – A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon” című projekt. A projekt célja, hogy a helyi közösségek fejlesztése során elősegítse a településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességét, közösségi szerepvállalásuk erősödését.

Vitalitás praxisközösség alakulhat Szolnokon, cél az egészségfejlesztés. Minderre - 100 százalékos támogatási intenzitás mellett - 150 millió forint áll rendelkezésre. A projekt keretén belül praxisközösség működése valósulna meg, melynek célja az ellátott népesség egészségi állapotának javítása. A praxisközösséget hat felnőtt háziorvosi praxis és egy gyerek háziorvosi praxis alkotja.

Mivel az építési és vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre állnak, és a közgyűlés elfogadta a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése című projekt üzemeltetési koncepcióját, elindulhatnak a közbeszerzési eljárások.

Elindul a "Zöldülő belváros Szolnokon" című projekt, melynek részeként megtörténik a belvárosban a Hősök tere és környékének megújítása, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója klímatűrő őshonos fajok telepítésével. A park szomszédságában, a Hősök tere – Budai N. Antal utca – Hild János tér közötti parkoló elbontásával, a meglévő zöldfelületek megtartásával, valamint új zöldfelületek kialakításával új parkolók létesülnének.

A fejlesztés eredményeként létrejövő felület egyúttal közösségi térként (piac jellegű) területként is funkcionálna, melyen a település és vonzáskörzetében működő helyi kistermelők, kézművesek, népi mesterek portékáinak és termékeinek bemutatása érdekében, a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő „Helyi termékek vására” helyszíneként. A Szolnok Pláza előtti parkolót is átalakítják.

A tervek szerint a területen található transzformátor ház elbontásával, és egy kisebb, felszín feletti transzformátor-szekrény létesítésével megnőne a használható felületek nagysága és lehetőség nyílna egy elektromos autótöltő állomás kialakítására is. A Hild János tér területén szabadtéri színpadot alakítanak ki.

Egy tavalyi közgyűlési döntés eredményeként Szolnok város közlekedésfejlesztése című projekt részeként 2x2 sávosra bővül a Szántó körút a Csokonai és Pozsonyi út közötti szakaszán, valamint körforgalmat alakítanak ki a Szántó körút Csokonai út kereszteződésében. Ehhez kapcsolódóan, mintegy folytatásként elindul a "Szélesebb utakon - a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" című projekt, amely a Csokonai úti körfogalomtól a Lidl áruház parkolójának bejáratáig tervezi 2x2 sávosra bővíteni a Szántó körutat.

Miután elfogadták az előterjesztést, településfejlesztés, sport, egészséges életmóddal kapcsolatos önkormányzati feladatellátás céljából önkormányzati hasznosításba kerülhet a korábbi Szolnoki Főiskola Ady Endre úti volt épületének tornaterme. Ezt megelőzően néhány felújítási munka mellett nyílászáró csere történik a tornatermen.

Forrás: szolnok.hu