Magyarország elkötelezett a természeti erőforrások és értékek megőrzésében

Magyarország környezetpolitikájának célja, hogy az ország gazdasági fejlődése a természeti erőforrások és értékek megőrzése, valamint fenntartható hasznosítása mellett menjen végbe - mondta felszólalásában Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára az ENSZ harmadik környezetvédelmi közgyűlésén (UNEA3) a szaktárca közleménye szerint.


A UNEA3 közgyűlés, amelyet idén december 4-én és 5-én Nairobiban, az ENSZ környezetvédelmi programjának székhelyén rendeztek meg, a környezetvédelem legmagasabb globális szakmapolitikai döntéshozó fóruma, melyen az ENSZ tagállamainak környezetvédelemért felelős miniszterei és vezetői, az érintettek széles körét képviselő csoportok, releváns szervezetek főtisztviselői és szakértői, fejlesztéspolitikával foglalkozó intézmények, a tudományos és üzleti élet, valamint a civil szféra képviselői vettek részt. A közgyűlés mottója: "egy szennyezésmentes világ felé", fókuszában pedig a környezet szennyezésének megelőzése, csökkentése és megszüntetése állt. 

A tanácskozás eredményeit politikai nyilatkozatban és határozatokban rögzítették, melyeket a tagállamok szennyezés-megelőzési és -csökkentési önkéntes vállalásai egészítenek ki. A tárgyalások legnagyobb eredménye, hogy a környezetvédelmi közgyűlést követően először született konszenzussal elfogadott miniszteri zárónyilatkozat. A dokumentumban rögzítették a környezetvédelemért felelős vezetők elkötelezettségét és szakmapolitikai útmutatását a környezetszennyezés világméretű növekedésének megállítására, ami szorosan összefügg az ENSZ által 2015-ben elfogadott, 2030-ig meghatározott fenntartható fejlődési célok megvalósulásával is.

A közgyűlés kiemelten foglalkozott a környezetminőség egészségi állapotra gyakorolt hatásával, a levegőszennyezés kritikus mértékével, és a klímaváltozással való szoros kapcsolatával, hangsúlyozva ezzel összefüggésben a tiszta energiákra való áttérés szükségességét. Nagy hangsúlyt kapott a vegyianyagok veszélye és fokozott kiváltásának szükségessége, továbbá a tengerek, óceánok drámaian növekvő szennyezésének problémája, különös tekintettel a műanyag csomagolóanyagokra és mikroműanyagokra. Kiemelték a szennyezés megelőzésének elsődlegességét, és e tekintetben a magánszektor kulcsszerepét, valamint a szemléletformálás és környezeti oktatás fontosságát. A közgyűlés további határozatokat fogadott el egyebek mellett a vizek és a talajok védelméről, a biológiai sokféleség ágazati politikákba történő integrálásának szükségességéről. 

Az államtitkár felszólalásában példákat sorolt fel a Magyarországon folyamatban lévő és tervezett környezetszennyezés-megelőzési és -csökkentési intézkedésekre, kiemelve az olyan szemléletformáló és oktatási célzatú akciókat, mint amilyenek a helytelen lakossági tüzelés elleni, hulladékgyűjtési és fenntartható közlekedést támogató kampányok. 

Szólt az e-mobilitási programról, a közösségi közlekedés arányának megőrzéséről, a hulladékmegelőzési előírások szigorítása következtében jelentősen csökkenő ingyenes műanyag zacskó forgalmazásáról, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztéséről, a környezetvédelmi laboratóriumi hálózat fejlesztéséről, továbbá az élelmiszerhulladék további csökkentéséről és a helyi termelők szerepének növekedéséről a helyi élelmiszerellátásban, ami a szállítással összefüggő környezetterhelés csökkentése mellett a helyi munkahelyteremtéshez is hozzájárul. 

Nagy István hangsúlyozta továbbá Magyarország elkötelezettségét a határokon átterjedő szennyezésekkel kapcsolatos nemzetközi együttműködés iránt, a kapcsolódó aktivitások közül kiemelve Magyarország soros elnöki tisztét a Helsinki Vízügyi Egyezményben és a Kárpátok Keretegyezményben, a Tisza vízgyűjtő együttműködés fejlesztését, valamint a nagy távolságú légszennyezésről szóló Genfi Egyezmény módosított jegyzőkönyveinek hazai ratifikálási folyamatát - ismerteti a szaktárca. 

A ENSZ környezetvédelmi közgyűlését legközelebb 2019-ben szervezik meg.

-MTI-