Festői környezetben a Tisza egyik ártéri dombján, egy XVI. századi Loire menti kastély díszeleg.

1880-1885 között historizáló franciás szellemben, eklektikus stílusban épült.

Már messziről látható a mozgalmas tetőzet, a sok torony, melyet gróf Andrássy Gyula az Oszták-Magyar Monarchia első külügyminisztere építetett Meining Artúr tervei alapján. Andrássy arra insprirálta az építészt, hogy ötvözze egybe a magyar történelmi romantika legnemesebb építészeti elemeit, elsősorban a vajdahunyadi vár stílusára hagyatkozva.

A szabálytalan alaprajzú, 52 szobás kétemeletes kastélynak különösen reprezentatív a lépcsőháza.

Valaha jeles képtára, műgyűjteménye, könyvtára volt. Elegáns bútorzat és díszítés jellemezte. 

A kastély előterében angolkert, az épület mögött Magyarországon egyedülálló franciás kertlabirintus bukszusokkal, 100 darabból álló tiszafa ösvény található. Úgy tartják virágkorában maga Erzsébet királyné (Sissy) is megcsodálta.

Miután itt kezdődött a Tisza szabályozása 1846. augusztus 6-án,  a parkban szobrot emeltek Vasvári Pálnak(1969)és Széchenyi Istvánnak. A nagy formátumú szakember alakja mögötti reliefen a nehéz kubikosmunkát is megörökítették.

Az 1845 októberében megalakult Alsó-szabolcsi Tiszai Árvízmentesítő Társulat ünnepségén Széchenyi István emelte ki az első kapavágás földet, s ezzel indította el az ősi vízivilág életében a legnagyobb beavatkozások sorát. 1865 óta hirdeti a Tisza-szabályozási emlékműcsoport, a csonkagúla alakú obeliszk ezt az eseményt.

1909-ben egy másik emlékművet, három pilonon fekvő, vörösréz földgolyót emeltek id.Andrássy Gyula miniszterelnöknek a Tisza szabályozásával kapcsolatos érdemeiért.

Nyaranta az épület híres zenei fesztiválok otthona.

Az egyik legjellemzőbb érdekessége az épületnek, hogy a 4 évszaknak megfelelően 4 bejárata, 12 hónapnak megfelelően 12 tornya, az 52 hétnek megfelelően 52 szobája és  a 365 napnak megfelelően 365 ablakszeme van.

A kastély szépségét csodálatos természeti környezete növeli tovább. Tiszadob sajátos vízrajzi adottságai miatt- egymás mellett, szinte egyedülálló sokszínűséggel- folyók és holtágak menti ártéri és galéria erdők alakultak ki. Ez a rendkívüli szépségű, ősfákkal tarkított természeti környezet lágyan öleli körül a fenséges épületet.

 

Forrás:Bagyinszki Zoltán:Magyar kastélyok. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen

Tóth Pál-Czeglédi Zsolt: Magyarország gyöngyszemei.Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen


Kategória: Látnivalók

Napjainkban már ipari műemlékként tartják számon a Horthy Miklósról elnevezett függőcsatornát, idegen nevén aquadukt-ot.

Kategória: Látnivalók

Móriczéknak Csécsén három házuk volt. Az író részletesen beszámol erről abban a levélben, amelyet 1928-ban írt Orosz Kálmán akkori csécsei lelkésznek. Eszerint a milotai faluvégen volt az országút és egy mezei út találkozásánál az a ház, ahol született.

Kategória: Látnivalók

A kastélyt 1789-ben építette Borbély Sándor földesúr, klasszicizáló későibarokk stílusban. A kastélyban a Borbély családnál, jelentős kulturális és irodalmi élet zajlott, vendég volt a háznál Csokonai Vitéz Mihály is.