tiszazug


az Alföld egyik tájegysége, a Tisza és a Hármas-Körös közötti szögletet foglalja magába

nagy része a Körös–Maros Nemzeti Park természetvédelmi területei közé tartozik. A terület a kunszentmártoni kistérség és  Csongrád városának része