Közép-Tisza


A Közép-Tisza szakasz határait a Szamos, ill. a Maros torkolata adja.  

Magyarországi vonatkozásában Tokajtól Tiszaugig tart.