Javult a védképesség a Közép-Tiszán

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén közvetlen védbiztonságot veszélyeztető hiányosság továbbra sincs, a fejlesztéseknek és a hatékony fenntartási munkálatoknak köszönhetően mind az ár- és belvízvédelmi művek, mind a vízpótló- és vízszétosztó létesítmények állapota javult az elmúlt egy évben – hangzott el az őszi felülvizsgálatok tapasztalatait kiértékelő értekezleten. A megyeházán, november 16-án rendezett eseményen dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgatója mondott beszédet.


A vizek kártételei elleni védekezésről és a vízkár-elhárítási művek felülvizsgálatáról szóló jogszabályok értelmében a vízügyi igazgatóságok minden évben szeptember és november között végzik el a vízkár-elhárítási létesítményeik szemléjét. Ennek során kiemelt figyelem irányul a védelmi művek, műtárgyak, létesítmények állapotára, ide értve az elektromos és gépészeti berendezések üzemképességét is. Noha a KÖTIVIZIG felkészülése a vízkár-elhárítási feladatokra folyamatos, az őszi felülvizsgálatok alkalmat teremtenek az elmúlt időszakban elvégzett feladatok elemzésére, a szükséges intézkedések meghatározására, valamint a rekonstrukciós és fejlesztési igények összegzésére. 

Az idei kiértékelő értekezleten a térség árvízi veszélyeztetettsége kapcsán dr. Berkó Attila köszöntőjében az áldozatos munka és az emberfeletti kitartás mellett kiemelte a szakmai tudást is, amely az igazgatóság munkatársaiban megvan. – Ezt a tudást pedig szinten kell tartani annak ellenére is, hogy nem kell évről-évre szembenéznünk a folyó erejével – fogalmazott. 
Jelezte, hogy ebben az évben olyan jelenséget kellett megtapasztalniuk a szakembereknek, amellyel közel 40 éve nem találkoztak. Évtizedek óta nem keletkezett ilyen hatalmas mennyiségű jég a Tiszán, mint most. – Azt gondolom, most is a meglévő tudásnak volt köszönhető, hogy a szakemberek profi módon és nagyobb károk nélkül vezényelték le a jég levonulását a folyón. Köszönet érte – tette hozzá. 

– A munka, az elkötelezettség, a tudás és az összefogás együttesen minden akadályt képes legyőzni. Ez pedig sajátja az igazgatóság munkatársainak. Ezt az elkötelezettséget ebben az évben már a kormányzat is értékelte, hiszen elindult az a két lépcsős bérfejlesztés, amelyre már tíz éve várnak az ágazat dolgozói – folytatta, majd az elmúlt években elkészült vízügyi beruházásokról és a közeljövőben megvalósuló projektekről tett említést. 
– Tudjuk és tapasztaltuk, hogy a vízügyes szakemberekre mindig számíthatunk. Büszkék vagyunk arra, hogy ez a magas szintű szakmai tudás, akarat és kitartás az ország más térségeiben is számos alkalommal járult hozzá a veszélyhelyzetek megoldásához. Kívánom, hogy a jövőben is végezzék munkájukat olyan szakmai hozzáértéssel, elhivatottsággal, mint amit megszoktunk önöktől. Azt itt élők nevében is köszönöm – hangsúlyozta végezetül dr. Berkó Attila.

A kormányhivatali főigazgató beszédét követően az igazgatóság felkért szakemberei rövid előadások keretében vázolták fel az idén elvégzett munkát, beszámoltak az őszi felülvizsgálatok tapasztalatairól, majd Lovas Attila igazgató és Horváth Lajos műszaki igazgató-helyettes ismertették a KÖTIVIZIG előtt álló rövid távú feladatokat, valamint a 2018. évre vonatkozó intézkedési tervet.

Forrás: kotivizig.hu, Laczi Zoltán

Fotó: Maria Vigh