HORGÁSZVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

A Tisza-tavi Sporthorgász Kft. 2018-ban is havonta tart horgászvizsgát a tiszafüredi Horgászati Központban. Az első vizsga 2018. április 3-án délelőtt 10 órától lesz. Jelentkezési határidő: 2018. március 29. 16:00.


A sikeresebb felkészülés érdekében a horgászvizsgák lebonyolításáról fontos tudni:


A horgászvizsgán először egy 32 kérdésből álló teszten kell a vizsgázóknak számot adniuk a tudásukról. A többségében feleletválasztós kérdéssor megválaszolására 45 perc áll rendelkezésre. Minden kérdés 1 pontot ér. A sikeres teljesítéshez 22 pontot kell elérni.  A kérdések az alábbi témaköröket ölelik fel:

– a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokat
– a Magyarországon élő halfajok meghatározását és főbb biológiai jellemzőit
– az alapvető horgászmódszereket
– a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódot
– a vízparti és a csónakból való horgászat legfontosabb biztonsági szabályait
– a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteit
– a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokat
– az egyesületi tagságból eredő jogokat és kötelezettségeket, a horgász szervezetek szerepét
– a horgászrendi szabályozások szerepét
– a horgászetikát.

A teszt sikeres megírása után a megfelelt vizsgázók egyesével szóbeli részen vesznek részt. Ennek keretében tíz képet kell a vizsgázónak húznia, melyek mindegyikén egy-egy halfaj szerepel. A képen látható tíz halfaj közül 6 a fogható fajok, kettő a tájidegen és invazív fajok, míg kettő a nem fogható és a védett fajok képeit ábrázolja. A vizsgázónak fel kell ismernie a halfajokat és ismertetni azok főbb biológiai jellemzőit. Ahol van, ott a tilalmi időt, a méret és mennyiségi korlátozásokat is. Minden halfelismerésért 1 pont jár, míg a legfontosabb biológiai jellemzőinek ismertetése szintén 1 pontot ér.
A sikeres vizsgához az így elérhető 20 pontból 14-et kell megszerezni, de a nem fogható és védett fajok mindegyikét fel kell ismerni.
A szóbeli vizsga után a vizsgázó azonnal megtudja a vizsga eredményét és azt, hogy megfelelt-e vagy sem. Ekkor külön kérésre lehetősége van a vizsgázóknak megtekinteni a vizsgalapot és tájékoztatást kérni a pontozási szempontokról. Később erre már nincs mód!
Az összes szóbeli vizsgázó beszámolója után a vizsgaelnök kiállítja a vizsgabizonyítványokat a sikeres vizsgát tevők részére.
Vizsgára jelentkezni az irodában személyesen, illetve a www.sporthorgasz.eu oldalrólletölthető jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve és azt az 5350 Tiszafüred, Pf. 76. címre, személyesen vagy postai úton visszajuttatva, vagy beszkennelve, emailben azinfo@sporthorgasz.eu címre elküldve .

 

A vizsgára elsajátítandó tananyag a NÉBIH honlapjáról tankönyv formájában letölthető az alábbi címről:
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/808522/Horg%C3%A1szvizsg%C3%A1ra+val%C3%B3+felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9st+seg%C3%ADt%C5%91+tank%C3%B6nyv+honlapra+felt%C3%B6ltve+2017.11.14.pdf/8093f0fb-7125-4dea-9903-1270aa9a85c0


A vizsgákon egy-egy időpontban maximum 15 fő vehet részt.
Regisztráció a helyszínen, a vizsga kezdete előtt fél órával!

Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájárulást.
A horgászvizsga díja felnőtteknek 3500 forint, melyet a vizsgát megelőzően, a helyszínen kell befizetni.
18 éves korig a horgászvizsga díja 1000 forint, melyet a vizsgát megelőzően, a helyszínen kell befizetni.
A vizsgán való részvétel feltétele, hogy a vizsgázó a helyszínen személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának felmutatásával azonosítsa magát. A 14. életévüket be nem töltött, vizsgázni kívánó személyek személyazonosságát a törvényes képviselőjük igazolhatja a vizsgabizottság előtt.

Forrás: sporthorgasz.eu