Éltető oxigén a halaknak

A forró nyári időszakokban sajnos nem ritkán előfordul, hogy egyes víztestekben oxigénhiányos állapot alakul ki, ennek pedig halpusztulás lehet a következménye. Az ilyen helyzetek elkerülését teszi lehetővé az a technológia, amelynek révén gázosító tömlőn keresztül juttathatjuk többlet oxigénhez a vízi élőlényeket. A rendszer kiválóan vizsgázott a Milléren június 20-án tartott vízminőségvédelmi gyakorlaton.


Eddig jellemzően úgy tudtuk mérsékelni hőség idején a vizeinkben kialakuló káros ökológiai folyamatokat, hogy frissítő vizet kormányoztunk a veszélyeztetett víztesthez, ám nem minden esetben állt rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű és minőségű frissítővíz, vagy műszakilag nem volt lehetőség annak betáplálására. Emiatt olyan védekezési technológiát kellett keresni, illetve az ehhez szükséges eszközöket beszerezni, amellyel - függetlenül a frissítővíz mennyiségétől és a vízi úttól - eredményesen lehet beavatkozni az oxigénhiányos állapot enyhítése érdekében. A kiválasztott technológia a gázosító tömlő segítségével történő levegőztetés lett, amelyet a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mostanra fejlesztett kiforrottá. 
A rendszer lelke egy kompresszorhoz kapcsolt, a mederfenékre lesúlyozott, speciális tömlő, amelynek lézerrel perforált légrésein a vízbe apró buborékok formájában áramló levegő megemeli annak oxigénszintjét.

A Millér főcsatorna 2+780 – 2+820 szelvényei között, valamint főcsatorna mellett lévő, magántulajdonú teleltető tóban szerdán a KÖTIVIZIG Műszaki Biztonsági Szolgálata és a Vízminőségvédelmi Kárelhárítási Szakcsoportja által elvégzett gyakorlati próbák egyértelműen igazolták a technológia létjogosultságát.  A tesztek során az igazgatóság Regionális Laboratóriumának biológusai az üzemelő levegőztető berendezéstől meghatározott távolságokban és időben csónakból mérték a víz oldott oxigéntartalmának, fajlagos vezetőképességének és kémhatásának változásait, s az eredmények meggyőzőek voltak.  

A berendezés bizonyította, hogy képes megszüntetni az állóvizekben a nyári időszakban kialakuló hő- és oxigénrétegzettséget, továbbá tartósan fenntartani a halak számára kedvező oxigénviszonyokat a kezelt víztömeg jelentős részén. Ez a módszer alkalmas lehet a kánikulai időszakban előforduló halpusztulások megelőzésére, mert azon felül, hogy megfelelő mennyiségű oxigént juttat a víztérbe, felgyorsíthatja az üledékben képződő bomlási termékek, mérgező gázok távozását is.

Laczi Zoltán, kotivizig.hu